Insights Discovery

 Insights Discovery er vårt verktøy for bevistgjøring av egen og andres adferd i hverdagen. Den bringer psykologien til live i en tilgjengelig, praktisk modell som viser deg hvordan det å forstå seg selv bedre vil gjøre en positiv forskjell i hverdagen både privat og på jobb. Basert på fire farger hjelper Insights Discovery alle med å lære mer om sine foretrukne atferder, styrkene de bringer med seg og utfordringene de sannsynligvis vil møte. Det beste med Insights Discovery er at det viser oss hvordan vi foretrekker å handle – eller hvor vi er mest komfortable  – men det minner oss også om at vår personlighet er flytende; hver person kan bruke sin mindre brukte atferder for å håndtere kravene i spesifikke situasjoner. Men de kan bare gjøre det når de bevist på dette selv.
Forstå deg selv og andre: Forstå hvorfor mennesker har forskjellig oppførsel og forskjellige preferanser. Lær hvordan du kan tilpasse deg for å oppnå kontakt med andre, og for å lage sterke og effektive relasjoner. Insights Discovery er ideelt dersom du vil: - Forstå din unike personlighet. - Utvikle dine medmenneskelige evner. - Forbedre dine kommunikasjonsevner. - Lage bedre personlige og profesjonelle    relasjoner.
Hvordan det fungerer: Insights Discovery bruker en enkel og tilgjengelig firefargers modell for å forstå en persons unike preferanser. Vi måler disse preferansene basert på respons fra en (10-20 min) online evaluator. Ett av resultatene er en 20 siders personlighetsprofil som identifiserer styrker og områder for forbedring. Insights Discovery har sine røtter i den sveitsiske psykologen Carl Jung sitt arbeid.
Profilen: Insights Discovery Personlig profil gir informasjon om en persons styrker og svakheter, kommunikasjonsstil, og deres verdi i et team. Det inkluderer forslag til utvikling som kan brukes i praksis allerede neste dag. Tilleggskapitler er tilgjengelige for å støtte læring og utvikling på tvers av mange arenaer.
Insights sine program: 1. Enkelt: lett å forstå så alle kan implementere det de lærer. 2. Universelt: de snakker til alle - hele organisasjonen din vil bli fengslet av Insights magien. 3. Dypt innsiktsfull: tar deg med til steder du aldri forventet. 4. Positiv: vårt oppmuntrende språk gir folk styrke til endring. 5. Moro: ! fargeenergisystemet er lett å huske, og det sitter.
Noen vil kanskje kalle 2020/2021 en avskrivning. Vi foretrekker imidlertid å kalle det et sentralt skifte. Til tross for de virkelig ødeleggende effektene av den globale pandemi, har det også vært noen glimt av positivitet å lene seg på. Det siste året har fått oss til å ta en ny kikk på dagens arbeidspraksis. Det akselererte og førte til endringer på tradisjonelle måter arbeid utføres på, som ellers hadde tatt år eller tiår på å skje. Vi er på vei inn i fremtidens arbeidsliv. Den største feilen organisasjoner kan gjøre akkurat nå, er å ganske enkelt gå tilbake til å jobbe på kontoret, uten egentlig å spørre de ansatte om det er det foretrukne alternativet. Det kan godt være det, og det kan sikkert være uoverensstemmelser mellom aldersgrupper, som denne undersøkelsen fremhever, eller til og med mellom fargeenergipreferanser (les mer om Insights' fargeenergier og preferanser på side 24). Vi må spørre hva som er best for virksomheten, ja, men vi må også spørre hva som er best for de som jobber for denne virksomheten. Vi står i et viktig veiskille akkurat nå, og hva kunne gjøre folk mer motiverte og engasjerte enn å føle seg hørt? Det er her du som leder kommer inn i bildet. Å investere i dine ansattes generelle velvære vil gjøre det mulig for organisasjoner å ha en mer produktiv og engasjert arbeidsstyrke – og for å bedre beholde og tiltrekke talenter – nå og i et fremtidig arbeidsliv.
Denovi as Post adresse:     Postboks 4022, 3005 Drammen Kontor adresse:  Øvre Slottsgate 5, 0157 Oslo E-post:          insights@denovi.no Telefon:         955 26 701 “Vi ønsker å skape en hverdag hvor alle virkelig forstår seg selv og andre” (PDF. 70 sider. Engelsk)
A How-to Guide to Help HR-Managers Create a Climate of Psychological Well-Being Post COVID-19 for Managers, Teams, and Individuals in Nordic Organisations. Last ned vår 70 siders E-bok om fremtidens arbeidsliv i de Nordiske regioner.

Insights

Discovery

“Vi ønsker å skape en hverdag hvor alle virkelig forstår seg selv og andre”
 Insights Discovery er vårt verktøy for bevistgjøring av egen og andres adferd i hverdagen. Den bringer psykologien til live i en tilgjengelig, praktisk modell som viser deg hvordan det å forstå seg selv bedre vil gjøre en positiv forskjell i hverdagen både privat og på jobb. Basert på fire farger hjelper Insights Discovery alle med å lære mer om sine foretrukne atferder, styrkene de bringer med seg og utfordringene de sannsynligvis vil møte. Det beste med Insights Discovery er at det viser oss hvordan vi foretrekker å handle – eller hvor vi er mest komfortable  – men det minner oss også om at vår personlighet er flytende; hver person kan bruke sin mindre brukte atferder for å håndtere kravene i spesifikke situasjoner. Men de kan bare gjøre det når de er selvbevisste på dette.
Forstå deg selv og andre: Forstå hvorfor mennesker har forskjellig oppførsel og forskjellige preferanser. Lær hvordan du kan tilpasse deg for å oppnå kontakt med andre, og for å lage sterke og effektive relasjoner. Insights Discovery er ideelt dersom du vil: - Forstå din unike personlighet - Utvikle dine medmenneskelige evner - Forbedre dine kommunikasjonsevner - Lage bedre personlige og profesjonelle    relasjoner
Hvordan det fungerer: Insights Discovery bruker en enkel og tilgjengelig firefargers modell for å forstå en persons unike preferanser. Vi måler disse preferansene basert på respons fra en (10-20 min) online evaluator. Ett av resultatene er en 20 siders personlighetsprofil som identifiserer styrker og områder for forbedring. Insights Discovery har sine røtter i den sveitsiske psykologen Carl Jung sitt arbeid.
Profilen: Insights Discovery Personlig profil gir informasjon om en persons styrker og svakheter, kommunikasjonsstil, og deres verdi i et team. Det inkluderer forslag til utvikling som kan brukes i praksis allerede neste dag. Tilleggskapitler er tilgjengelige for å støtte læring og utvikling på tvers av mange arenaer.
Insights sine program: 1. Enkelt: lett å forstå så alle kan implementere det de lærer. 2. Universelt: de snakker til alle - hele organisasjonen din vil bli fengslet av Insights magien. 3. Dypt innsiktsfull: tar deg med til steder du aldri forventet. 4. Positiv: vårt oppmuntrende språk gir folk styrke til endring. 5. Moro: ! fargeenergisystemet er lett å huske, og det sitter.
Noen vil kanskje kalle 2020/2021 en avskrivning. Vi foretrekker imidlertid å kalle det et sentralt skifte. Til tross for de virkelig ødeleggende effektene av den globale pandemi, har det også vært noen glimt av positivitet å lene seg på. Det siste året har fått oss til å ta en ny kikk på dagens arbeid praksis. Det akselererte og førte til endringer på tradisjonelle måter arbeid utføres på, som ellers hadde tatt år eller tiår på å skje. Vi er på vei inn i fremtidens arbeidsliv. Den største feilen organisasjoner kan gjøre akkurat nå, er å ganske enkelt gå tilbake til å jobbe på kontoret, uten egentlig å spørre de ansatte om det er det foretrukne alternativet. Det kan godt være det, og det kan sikkert være uoverensstemmelser mellom aldersgrupper, som denne undersøkelsen fremhever, eller til og med mellom fargeenergipreferanser (les mer om Insights' fargeenergier og preferanser på side 24). Vi må spørre hva som er best for virksomheten, ja, men vi må også spørre hva som er best for de som jobber for denne virksomheten. Vi står i et sentralt øyeblikk akkurat nå, og hva kunne gjøre folk mer motiverte og engasjerte enn å føle seg hørt? Det er her du som leder kommer inn i bildet. Å investere i dine ansattes generelle velvære vil gjøre det mulig for organisasjoner å ha en mer produktiv og engasjert arbeidsstyrke – og for å bedre beholde og tiltrekke talenter – nå og i et fremtidig arbeidsliv.
(PDF. 70 sider. Engelsk)
A How-to Guide to Help HR-Managers Create a Climate of Psychological Well-Being Post COVID-19 for Managers, Teams, and Individuals in Nordic Organisations. Last ned vår 70 siders E-bok om fremtidens arbeidsliv i de Nordiske regioner.